Wystąpienie p. Minister Anny Zalewskiej

I Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców - fragmenty z wystąpienia p. Minister Anny Zalewskiej

Otwierając konferencję Minister Edukacji Narodowej p . Anna Zalewska powiedziała m. in.:

Nie wyobrażam sobie żeby o dziecku w systemie edukacji decydować bez was, bez rodziców. Zawsze podkreślam, że to rodzic wychowuje dziecko, a szkoła powinna służyć mu wsparciem

i powinna być tak zorganizowana, żeby rodzic dobrze w niej czuł się , żeby chciał tam przebywać"

„Rodzice mają prawo do zapewnienia wychowania i nauczania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Rolą państwa jest natomiast zapewnienie warunków do swobodnego wyboru przez rodziców formuły i sposobu kształcenia swoich dzieci”.

W swoich działaniach musimy zadbać, aby w polskiej szkole rodzice czuli się pewnie

i odpowiedzialnie. Z kolei uczniowie muszą znać zasady w niej panujące, szanować je i traktować swojego nauczyciela jako mistrza.

„Rodzice są bardzo ważnym partnerem podczas trwającej obecnie ogólnopolskiej debaty oświatowej „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana”

Rodzice muszą być stale obecni w szkole; potrzebni są oni swoim dzieciom, ale przede wszystkim nauczycielom i dyrektorom jako odpowiedzialni partnerzy.