1% dla Twojej szkoły

Rady Rodziców, Dyrektorzy Szkół, Rady, Pedagogiczne

Szanowni Państwo

informujemy, że na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.

Załączając formularz Porozumienia zwracamy uwagę, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a 25% wykorzystane  na przeprowadzenie przez Fundację „Rodzice Szkole” -  dla środowisk wskazanych przez tę Radę Rodziców - konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie Państwa szkoły w materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące współpracy wszystkich jej organów (rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i samorządu uczniowskiego. terytorialnego).

Dzięki temu nastąpi połączenie dwóch ważnych elementów budowania szerokiego ruchu rad rodziców, działających na rzecz narodowej edukacji:

  • poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz związanych z tym ich praw i obowiązków

  • gromadzenie środków finansowych, niezbędnych do realizacji ww. celów.

Zainteresowane rady rodziców prosimy o wypełnienie załączonego formularza Porozumienia i przesłanie w dwóch egzemplarzach do biura Fundacji. Po ich otrzymaniu odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez upoważnionego członka Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i zamieścimy informację o środowisku, które na tę formę pozyskiwania środków finansowych się zdecydowało na naszej stronie internetowej (oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Rodziców).

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną: 602 694 951.

Z wyrazami szacunku

 Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Załączniki:

Formularz porozumienia (doc)

Apel do środowiska szkolnego (doc)

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2018 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2017)

1. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej
2. Szkoła Podstawowa w Ostrołęce
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej
4. Zespół Szkół w Godzieszach
5. Szkoła Podstawowa w Brochowie
6. Szkoła Podstawowa w Subkowach
7. Zespół Szkół Technicznych w Jeleniej Górze
8. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
9. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
11. Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
12. Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie
13. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
14. Szkoła Podstawowa w Łomnie
15. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
16. XVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
17. Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu
18. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
19. Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim
20. Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
21. Szkoła Podstawowa w Nadmie
22. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
23. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym
24. Publiczne Liceum nr VI w Opolu
25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie
26. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu
27. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
28. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
29. Szkoła Podstawowa nr 22 w Dąbrowie Górniczej
30. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
31. Szkoła Podstawowa w Przytocznej
32. Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni
33. Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
34. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie
35. Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich
36. Szkoła Podstawowa w Lesznie
37. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku
38. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie
39. Szkoła Podstawowa im.M.Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim
40. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni
41. Przedszkole w Rudach
42. Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni
43. Przedszkole nr 1 w Tychach
44. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym
45. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Bystrej k/Żywca
46. Publiczne LO nr IX w Opolu
47. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Lubszy z filią w Dobrzyniu
48. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Domaszkowie
49. Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu50. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym
51. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach
52. Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna w Katowicach
53. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
54. Szkoła Podstawowa w Garnku
55. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Śląskiej
56. Szkoła Podstawowa nr 37 w Krakowie
57. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
58. Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu
59. Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku
60. Szkoła Podstawowa w Grzędzicach
61. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni
62. Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie
63. Przedszkole im.K.Makuszyńskiego w Wyszynie
64. Przedszkole nr 12 w    Mikołowie
65. Publiczna Szkoła Podstawowa w Miłoszycach
66. Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku
67. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach
68. Szkoła Podstawowa w Radziłowie
69. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdynii
70. Przedszkole nr 4 "Złoty Pantofelek" w Mikołowie
71. Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie
72. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
73. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gostyninie
74. Przedszkole nr 419 w Warszawie

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2017 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2016; zebrano: 139 786,06 zł, przekazano dla rad rodziców: 101 416,74 zł)

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach
2. Przedszkole w Wyszynie Biała
3. ZSS w Dobiesławiu
4. Gimnazjum nr 1 w Łomiankach
5. Szkoła Podstawowa w Parzewie
6. Zespół Szkół nr 13 w Szczecinie
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
8. Szkoła Podstawowa w Daszewicach
9. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Grn.
10. Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Grn.
11. Przedszkole Samorządowe w Milanowie
12. ZSP NR 1 w Opolu
13. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
14. Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym
16. Szkoła Podstawowa w Nadmie
17. Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
18. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie
19. Szkoła Podstawowa nr 84 Poznaniu
20. Zespół Szkól nr 53 w Warszawie
21. Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie
22. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzyniu
23. Zespół Szkół w Dziewierzewiu
24. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
25. Zespół Szkół Ogółn. Nr 5 w Gdańsku
26. Zespół Szkół Publicznych w Łomnej
27. Szkoła Podstawowa w Wasilkowie
28. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
29. Szkoła Podstawowa w Michałowicach
30. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
31. Szkoła Podstawowa w Tymowie
32. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Sląskiej
33. Zespół Szkół w Majdanie Starym
34. Zespół Szkół nr 5 w Gdyni
35. Zespół Kształcenia i Wych. w Lublewie Gdańskim
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
37. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie Kościelnym
38. Zespól Sportowych Szkół Ogóln. w Gdyni
39. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
40. Zespół Szkół w Nowej Górze
41. Szkoła Podstawowa w Piekoszowie
42. Przedszkole w Rudach
43. Zespół Szkół w Siekierkach Wielkich
44. LXVIII LO w Warszawie
45. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
46. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
47. Zespół Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju
48. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku,
49. Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
50. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
51. Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
52. Gimnazjum nr 11 w Gdyni
53. Szkoła Podstawowa im. Batorego w Lesznie
54. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
55. OLPI w Gdańsku
56. Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu
57. Gimnazjum w Czerwonaku
58. Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim
59. Szkoła Podstawowa w Lusowie
60. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach
61. Liceum Ogólnokształcace nr VI w Opolu
62. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
63. Szkoła Podstawowa nr 100 w Warszawie
64. Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku
65. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie
66. Szkoła Podstawowa nr 273 w Warszawie
67. Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
68. SP nr 35 w Gdyni
69. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym

1. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej 2. Szkoła Podstawowa w Ostrołęce 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej 4. Zespół Szkół w Godzieszach 5. Szkoła Podstawowa w Brochowie 6. Szkoła Podstawowa w Subkowach 7. Zespół Szkół Technicznych w Jeleniej Górze 8. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni 9. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym 10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni 11. Szkoła Podstawowa w Kłomnicach 12. Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie 13. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu 14. Szkoła Podstawowa w Łomnie 15. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie 16. XVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie 17. Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu 18. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie 19. Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim 20. Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu 21. Szkoła Podstawowa w Nadmie 22. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi 23. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym 24. Publiczne Liceum nr VI w Opolu 25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie 26. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu 27. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu 28. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie 29. Szkoła Podstawowa nr 22 w Dąbrowie Górniczej 30. Szkoła Podstawowa w Bychlewie 31. Szkoła Podstawowa w Przytocznej 32. Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni 33. Szkoła Podstawowa w Nowej Górze 34. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie 35. Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich 36. Szkoła Podstawowa w Lesznie 37. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku 38. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie 39. Szkoła Podstawowa im.M.Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim 40. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni 41. Przedszkole w Rudach 42. Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni 43. Przedszkole nr 1 w Tychach 44. Szkoła Podstawowa w Szczawinie Kościelnym 45. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Bystrej k/Żywca 46. Publiczne LO nr IX w Opolu 47. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Lubszy z filią w Dobrzyniu 48. Zespół Szkolno-Przedszkolny    w Domaszkowie 49. Szkoła Podstawowa nr 84 w Poznaniu 50. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym 51. Szkoła Podstawowa nr 1 w Skarszewach 52. Szkoła Podstawowa nr 61 Specjalna w Katowicach 53. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie 54. Szkoła Podstawowa w Garnku 55. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Śląskiej 56. Szkoła Podstawowa nr 37 w Krakowie 57. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance 58. Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu 59. Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdańsku 60. Szkoła Podstawowa w Grzędzicach 61. Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni 62. Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie