Prezentacje prelegentów

Poniżej udostępniamy prezentacje z prelekcji wygłoszonych w trakcie I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców.

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty: Wojciech Starzyński

Rola rodziców w tworzeniu i realizacji programu wychowawczego szkoły: Katarzyna Styczyńska

Dyrektor szkoły - partner i sojusznik rady rodziców: Mirosława Grzemba-Wojciechowska

 

 


Szanowni Państwo,

Fundacja „Rodzice Szkole”  potrzebuje wsparcia w zakresie prowadzonych prac na rzecz jak  najszerszego włączania rodziców w życie szkół ich  dzieci.

W swojej działalności docieramy do 35 tys. szkół  w których kształci  się ponad 5 milionów uczniów i z którymi związane jest ponad 8 milionów rodziców.

Aby nam pomóc możecie Państwo dokonać jednorazowej wpłaty dowolnej kwoty na  konto Fundacji „Rodzice Szkole” lub zadeklarować stałe  wpłaty w wysokości choćby kilkunastu złotych miesięcznie.

Wesprzyj nas wpłacając: 10zł50zł, 100zł  albo inną, dowolną kwotę jednorazowo lub raz w miesiącu na:

- działalność Punktu Konsultacyjnego Fundacji „Rodzice Szkole” (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- wydanie poradnika: Dyrektor szkoły -  partner i sojusznik rady rodziców (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- organizację I Ogólnopolskiego Kongresu Rad Rodziców (5zł, 10zł, 20zł lub dowolną kwotę)

- inną działalność statutową Fundacji (10zł50zł, 100zł  lub dowolną kwotę)

 

Fundacja „Rodzice Szkole” Marszałkowska 140/.62c, 00-061 Warszawa,

Nr konta: Bank Pocztowy S.A. 95 1320 1104 3036 9430 2000 0001