II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

28 października w Audytorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, już po raz drugi spotkali się przedstawiciele rad rodziców z całej Polski. Głównym, choć nie jedynym, tematem obrad były programy wychowawczo-profilaktyczne oraz szeroko rozumiane wychowanie dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Konferencję, obok gospodarzy w osobach Rektora UKSW ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego oraz Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, Wojciecha Starzyńskiego, otworzyli goście honorowi - Pani Minister Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Poseł Joanna Borowiak oraz Pani Poseł Joanna Fabisiak, członkowie sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

Pani Minister Marzena Machałek, podczas swojego przymówienia zwróciła uwagę, jak bardzo ważną i odpowiedzialną funkcję w procesie wychowania pełnią swoją postawą nauczyciele. Podkreśliła, że „sposób w jaki nauczyciel mówi dzień dobry i w jaki zapisuje temat na tablicy” to też jest wychowanie. Wszyscy uczestnicy Konferencji zgodzili się, że wychowanie dzieci i młodzieży to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoi zarówno przed rodzicami jak i przed szkołą. Współpraca rodziców ze szkołą w podejmowaniu działań wychowawczych jest niezbędnym warunkiem dla ich prawidłowego rozwoju, a program wychowawczo-profilaktyczny głównym narzędziem do osiągania sukcesów w tym zakresie.

Ważnym elementem konferencji była również dyskusja, podczas której rodzice oraz eksperci mieli okazję wymienić się doświadczenia, omówić problemy, uzyskać porady związane z prowadzoną działalnością w szkołach.

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców była jednocześnie kolejnym etapem działań podejmowanych przez Fundację „Rodzice Szkole” i skupionych wokół niej środowisk obywatelskich, na rzecz zewidencjonowania oczekiwań rodziców w stosunku do władz publicznych i wskazanie na niezbędne zmiany w prawie oświatowym, mające ułatwić działalność rodziców na terenie szkół.

Materiały stanowiące podsumowanie treści wszystkich prelekcji już wkrótce zostaną udostępnione na stronie radyrodzicow.pl. Gorąco zachęcamy zainteresowanych tematyką wychowania i profilaktyki w szkołach do wnikliwego zapoznania się z nimi.  Mamy nadzieję, że posłużą merytorycznym wsparcie w codziennej pracy na rzecz poprawy szkolnej rzeczywistości.

Katarzyna Styczyńska
Fundacja „Rodzice Szkole”

Galeria zdjęć 

 Patronat Honorowy

logo minister

Organizatorzy: 

 baner ii konf2

Darczyńcy:

darczyncy