List Prezydenta RP

List Prezydenta do uczestników I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

 Organizatorzy i Uczestnicy

I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

w Sali Kolumnowej Sejmu RP

w Warszawie

Szanowna Pani Minister!

Panie i Panowie Posłowie!

Wszyscy Drodzy i Mili Goście!

 Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na I Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców. Bardzo się cieszę, że dzisiejsze spotkanie zgromadziło przedstawicieli
każdej z grup, które na co dzień tworzą środowisko szkolne. Gorąco witam przybyłych do Sali Kolumnowej Sejmu rodziców i pedagogów, a także przedstawicieli związków samorządowych. Dziękuję organizatorom tego wydarzenia – Fundacji „Rodzice Szkole”, a także przedstawicielom resortu i władz oświatowych oraz parlamentarzystom.

 Wszystkim Państwu chcę wyrazić głęboką wdzięczność za zaangażowanie w sprawy edukacji. Jestem przekonany, że proces kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży wymaga udziału i ścisłej współpracy kadry pedagogicznej z rodzicami. W tym dziele, które ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości naszego kraju, szkoła i dom muszą być dla siebie nawzajem partnerami i sojusznikami. Winny działać wspólnie dla dobra najmłodszych Polaków.

Wszyscy pragniemy, by nowe pokolenia naszego narodu wyrastały na ludzi dobrze przygotowanych do dorosłego życia zawodowego i obywatelskiego, do podejmowania codziennej pracy i odpowiedzialności za Ojczyznę. Chcemy przekazywać im depozyt zasad i wartości fundujących naszą wspólnotę, które sami otrzymaliśmy od swoich rodziców i nauczycieli, aby również następne generacje pielęgnowały go, rozwijały i przekazywały kolejnym. Dlatego musimy dokładać wszelkich starań, aby treści nauczania szkolnego i wychowania rodzinnego pozostawały ze sobą zgodne.

Wierzę, że wspaniałą przestrzeń otwierającą się tutaj dla współdziałania potrafimy zagospodarować z pożytkiem dla całego społeczeństwa. Jest na to wiele dowodów wszędzie tam, gdzie dyrekcje i pedagodzy pracują razem ze szkolnymi radami rodziców. Niechaj obecna konferencja przyczyni się do upowszechniania tych dobrych wzorców i praktyk. Proszę przyjąć życzenia owocnych i inspirujących obrad.

 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 Andrzej Duda