Szkolenia dla rad rodziców

Świat wciąż zmienia się i przyspiesza, stawiając nas i nasze dzieci przed nowymi wyzwaniami. Na ile im sprostamy, zależy w znacznej mierze od  polityki oświatowej państwa. W jej kreowaniu coraz większą rolę odgrywają rodzice i ich reprezentanci - rady rodziców, a kluczem do zbudowania systemu edukacji na miarę oczekiwań obywateli i wyzwań XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego.

Aby ją ułatwić, polecamy przygotowane i prowadzone przez Fundację „Rodzice Szkole” konferencje, szkolenia i seminaria.