Konferencja Fundacji Rodzice Szkole objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej

logo minister

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski objął honorowym patronatem nadchodzącą IV Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców. Konferencja odbędzie się 7 grudnia w Auli Schumana warszawskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przedmiotem konferencji będą prawa rodziców w polskiej szkole, systemowe rozwiązania mające wspierać budowę edukacji przyszłości oraz zmiany, jakie można wprowadzić w systemie edukacji aby wyeliminować jego największe bolączki.

- Przedsięwzięcie to ważna płaszczyzna wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie działalności rad rodziców w szkole. Gromadzi szerokie grono osób zainteresowanych tym zaganieniem – rodziców, dyrektorów szkół, przedstawicieli samorządów terytorialnych – komentuje Piotr Gajewski, Dyrektor Departamentu Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny gwarantuje powodzenie tegorocznej edycji.

- Patronat Ministra Edukacji Narodowej jednoznacznie potwierdza, że organizowane przez nas spotkanie jest ważnym wydarzeniem dla tych, którym na sercu leży dobro polskiej edukacji i harmonijna współpraca wszystkich uczestników życia szkoły– podsumowuje Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.