II Łódzka Konferencja Rad Rodziców

W dniu  16 maja br. odbyła się II Łódzka Regionalna  Konferencja Rad Rodziców. W pięknych, gościnnych murach Zespołu  Szkół Salezjańskich w Łodzi spotkali się rodzice, dyrektorzy szkół, nauczyciele, samorządowcy i pracownicy Łódzkiego Kuratorium Oświaty aby rozmawiać o  gospodarce finansowej rad rodziców, programach  wychowawczych szkół oraz współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego (szczególnie dyrektorów szkół i rad rodziców), a także - do czego zainspirował swoim wystąpieniem prezes Wojciech Starzyński - spojrzeć krytycznie, ale jednocześnie bardzo otwarcie, na wydarzenia ostatnich miesięcy (strajki nauczycielskie, egzaminy gimnazjalne, egzaminy ósmoklasistów,  egzaminy maturalne i edukacyjny okrągły stół).Bardzo ożywiona debata tocząca się w przyjaznej atmosferze, (co nie wykluczało poruszania tematów trudnych), stanowiła  podsumowanie tej kolejnej konferencji organizowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” i Łódzkiego Kuratora Oświaty przy wsparciu finansowym Narodowego Instytutu Wolności i Narodowego Banku Polskiego. Następne takie  spotkania już wkrótce, najbliższe 6 czerwca w Olsztynie.

Krzysztof Zuba 
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”