Zapraszamy na II Podlaską Konferencję Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję Rad Rodziców. Wydarzenie skierowane do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rad rodziców odbędzie się 26.11.2019 w Białymstoku.

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców to szczególne spotkanie, w którym udział wezmą eksperci i wieloletni aktywni działacze na rzecz rad rodziców. W czasie prelekcji poruszone zostaną kwestie dotyczące skutecznej współpracy rady rodziców z dyrektorem szkoły, metod finansowania jej działalności a także obowiązków i praw rad rodziców.

– Rodzice mogą pomóc dostosować szkołę swoich dzieci do wyzwań współczesności. Zorganizowanie zajęć z robotyki czy dodatkowych lekcji języka obcego to świetny przykład działania rady rodziców. Nie wszyscy wiedzą, że rada może coś więcej, niż tylko zbierać składki na pomoce plastyczne w szkole. Czas to zmienić – komentuje Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, która zaprasza na Konferencję.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się, co jeszcze może rada rodziców oraz jak jej prawa i obowiązki są uregulowane w aktualnych przepisach prawnych. Ważną kwestią, która będzie poruszona podczas II Podlaskiej Konferencji Rad Rodziców jest nawiązanie partnerstwa z dyrektorem szkoły, który jest ważnym sojusznikiem w działalności rady rodziców.
Przygotowanie dokumentów finansowych czy kwestie związane z budżetem, to dylematy, z którymi mierzy się wiele rad rodziców. W czasie wydarzenia specjaliści pomogą zrozumieć, o co chodzi i jak sobie radzić z trudnościami.

– Podczas konferencji omawiamy pytania zadawane naszej Fundacji przez rodziców z całej Polski. To nie są wymyślone problemy, tylko prawdziwe wyzwania, z którymi stykają się rady rodziców każdego dnia – podsumowuje Wojciech Starzyński.

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców odbędzie się 26.11. 2019r w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim ul. A. Mickiewicza 3 w Białymstoku. Zapisy prowadzone są za pomocą formularza TUTAJ .
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji (pdf)