Szkolenia

Samorządy terytorialne są organami prowadzącymi dla większości szkół publicznych Odpowiadają nie tylko za ich finansowanie ale również za poziom nauczania i proponowaną ofertę edukacyjną. Jednym z warunków spełnienia w tym zakresie oczekiwań mieszkańców i wyjścia na przeciw wyzwaniom XXI wieku jest współpraca wszystkich uczestników życia szkolnego: nauczycieli, rodziców, uczniów, pracowników administracji oświatowej i nadzoru pedagogicznego oraz lokalnych środowisk obywatelskich. Inicjatorami takiej współpracy oraz organizatorami poświęconych tej tematyce konferencji, szkoleń i seminariów mogą i powinny być samorządy terytorialne, które zapraszamy do korzystania z oferty Fundacji „Rodzice Szkole”.