logofundacji

Do uczestników II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele,
gorąco dziękuję za bardzo aktywny udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców i liczne głosy w dyskusji.
Spotkanie trwało kilka godzin, ale jego efekt,  o czym jestem głęboko przekonany,  na trwałe wpisze się w budowanie lepszej szkoły dla naszych dzieci. Uważam, że na szczególne podkreślenie zasługuje poziom i forma dyskusji, w trakcie której, mimo często widocznej różnicy poglądów, nie pojawiły się wątki agresji i konfrontacji, tak niestety ostatnio często dominujące w debacie publicznej.
Zgodnie z obietnicą postaramy się jak najszybciej przekazać Państwu wnioski z konferencji oraz, w miarę możliwości,  odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji  „Rodzice Szkole”