logofundacji

Dlaczego warto zadbać o prawidłowe przeprowadzenie wyborów do Rad Oddziałowych?

Ustawa o systemie oświaty w sposób jednoznaczny mówi, że wybory do rad oddziałowych są przeprowadzane w trybie tajnym. Zapis ten nie pozostawia żadnej przestrzeni do interpretacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że składająca się z przedstawicieli rad oddziałowych, rada rodziców jest pełnoprawnym organem szkoły, który decyduje o wielu ważnych dla szkoły sprawach, m. in. uchwala program wychowawczy szkoły oraz szkolny program profilaktyki, opiniuje pracę nauczycieli, decyduje czy dana organizacja bądź stowarzyszenie mają prawo działać na terenie szkoły, opiniuje projekt planu finansowego szkoły.


Jeśli nie chcemy, aby ktokolwiek kiedykolwiek podważał ważność podjętych przez radę rodziców decyzji, bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie wyborów do rad oddziałowych w trybie tajnym oraz udokumentowanie tego faktu stosownym protokołem z zebrania wyborczego. (Przykładowy przebieg zebrania wyborczego oraz wzór protokołu - załącznik nr 1 i 2).
Rady oddziałowe, a następnie rada rodziców, są niezależnymi reprezentantami rodziców w szkole. Dlatego na ich wybór nie mogą mieć wpływu ani wychowawcy, ani tym bardziej dyrektor szkoły. Zebrania wyborcze powinny odbywać się tylko i wyłącznie w gronie rodziców, bez obserwatorów w postaci pracowników szkoły, w szczególności członków rady pedagogicznej.

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załącznik nr 1 - wybory do rady klasowej (pdf)

Załącznik nr 2 - wzrór protokołu (pdf)