logofundacji

Ubezpieczenie dzieci w szkole - prawo czy obowiązek?

    Na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym zazwyczaj jesteśmy informowani o wysokości składki za ubezpieczenie dziecka. O czym warto pamiętać?
        • ubezpieczenie dziecka w szkole jest dobrowolne;
        • decyzję o wyborze firmy ubezpieczeniowej podejmują rodzice, czyli w praktyce rada rodziców w formie uchwały, w żadnym wypadku nie może to być dyrektor szkoły;
        • jeśli w ramach umowy z ubezpieczycielem, nauczyciele nieodpłatnie zostają ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej, to należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie finansowane przez rodziców, którzy zdecydowali się wykupić ubezpieczenie dla swojego dziecka, rodzice muszą zostać o tym poinformowani;
        • jeśli rada rodziców decyduje się na zawarcie umowy z ubezpieczycielem, w ramach której część zebranej wśród rodziców składki zostanie radzie przez ubezpieczyciela zwrócona w formie darowizny (często nazywana „funduszem prewencyjnym”, „kwotą na wydatki prewencyjne” czy jakkolwiek inaczej), to muszą o tym zostać poinformowani wpłacający rodzice, aby tego rodzaju składka mieściła się w definicji składki dobrowolnej.
Więcej informacji dotyczących powyższej problematyki znajduje się na stronie internetowej Fundacji „Rodzice Szkole” w zakładce „Ubezpieczenia”

Katarzyna Styczyńska

Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”