logofundacji

Dyrektor szkoły odwołany z powodu nieprzestrzegania praw dziecka.

Siłą woli, jednością i determinacją rodzice ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Warszawie sprawili, że niemożliwe stało się możliwe. Odwołany został dyrektor państwowej szkoły podstawowej. Jest to milowy krok w walce rodziców o naprawę sytuacji w szkole ich dzieci.
Rodzice wspólnie uznali, że zgodnie ze słowami Jaspera Juula, problem szkoły leży „nie w sposobie nauczania matematyki czy polskiego - chociaż one też są ważne - ale przede wszystkim reform, które będą dotyczyć tego, jak ludzie w szkole się traktują i jak są traktowani.” Rodzice w SP 16 przywiązują niezwykłą wagę do edukacji i wychowania. Dlatego nie byli w stanie zaakceptować faktu, że osoby, które zawodowo zajmując się edukacją i wychowaniem dzieci, nie wywiązują się ze swych obowiązków w sposób rzetelny.

 

Mamy wielką nadzieję, że nowy dyrektor będzie partnersko współpracował z rodzicami. Stworzy prawdziwą społeczność szkolną, w której wszyscy będą okazywać sobie szacunek, respektować prawa oraz poważnie traktować swoje obowiązki. Rodzice chcą, aby ich szkoła była nowoczesną placówką, opartą na rzeczywistej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami. Gwarantują to przepisy oświatowe. Szkoły muszą zrozumieć, że rodzice są realnymi partnerami w realizacji wszystkich funkcji szkoły, a w szczególności dydaktycznej i wychowawczej. I tylko wspólne działanie może doprowadzić do sukcesu dzieci i szkoły, do której uczęszczają. Jak pokazali rodzice w SP 16, dzięki jedności i wytrwałości można osiągnąć każdy cel.

Dorota Pykiel
Przewodnicząca Rady Rodziców
w Szkoły Podstawowej nr 16 im. Tony Halika w Warszawie

Rodzicom SP. nr 16 gratulujemy. Państwa sukces przywraca wiarę w możliwość skutecznego działania rodziców na rzecz szkoły własnych dzieci i całego systemu oświaty.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”