logofundacji

Plan działania rady rodziców

Warunkiem podniesienia skuteczności działania rady rodziców jest dobry plan pracy. Na początku kadencji warto taki dokument opracować, a następnie przyjąć w formie uchwały. Jako wzór, na którym można się oprzeć, polecamy: Ramowy plan działania, na rok szkolny 2014/2015,  rady rodziców SP nr 75 w Warszawie. W przykładowym opracowaniu warto zwrócić uwagę na trzy elementy:

1. plan uwzględnia zarówno kompetencje ustawowe jak również bieżące potrzeby społeczności szkolnej,

2. angażuje wszystkich lub prawie wszystkich członków rady rodziców,

3. przypisuje ramy czasowe oraz odpowiedzialność poszczególnych osób za projekty, co zdecydowania zwiększa szansę ich realizacji.

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”

Przykładowy program pracy rady rodziców (już wkrótce)