logofundacji

Szkoły z mocą zmieniania świata

Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole” poleca rodzicom, dyrektorom szkół i nauczycielom - dla których rozwijanie u dzieci i młodzieży kluczowych umiejętności społecznych, takich jak: empatia, praca w grupie, przywództwo, kreatywność i kształtowanie postaw obywatelskich stanowią ważne elementy procesu wychowania - program Szkoły z mocą zmieniania świata.

więcej: www.szkolyzmoca.edu.pl