logofundacji

Ankieta uczniowska

W coraz bardziej dynamicznej debacie publicznej na temat strajków nauczycieli brakuje głosu uczniów, których bezpośrednio dotykają propozycje środowisk zapowiadających blokadę egzaminów uczniowskich.
Uwzględniając powyższe Fundacja „Rodzice Szkole” skierowała do nich list i ankietę umożliwiającą przedstawienie własnego stanowiska w powyższej sprawie.

List do uczniów (pdf)

Ankieta uczniowska

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”