logofundacji

II Świętokrzyska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W gościnnych murach I LO im. Stefana Żeromskiego w Kielcach  odbyła się 28  marca II  Świętokrzyska  Regionalna  Konferencja  Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, i Świętokrzyski Kurator Oświaty. Uczestniczyło w niej  ponad 100 przedstawicieli rad rodziców  z woj. świętokrzyskiego             dyskutując  m. in. o sprawach  gospodarki finansowej  rad rodziców oraz  wskazując na            problemy związane z tą działalnością.

Podsumowując   to   bardzo   ciekawe  spotkanie   Wojciech  Starzyński   poinformował obecnych o pracach Fundacji mających doprowadzić do całościowego  uporządkowania regulacji  prawnych   dotyczących   rad rodziców,  w tym również   do określenie  zasad  gospodarowania przez nie zgromadzonymi  funduszami. 

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole"