logofundacji

Regionalna Konferencja Rad Rodziców w Kielcach

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty, organizuje 28 lutego br. kolejną Regionalną Konferencję Rad Rodziców poświęconą działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
Zapraszamy

kwestionariusz zgłoszeniowy
program