logofundacji

UWAGA! WAZNY KOMUNIKAT

Na początku 2019 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło nowe druki zeznań podatkowych, zmieniając numery pozycji dotyczących przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego. W związku z tym, na naszych stronach internetowych w zakładce „1% dla Twojej szkoły” widnieje już nowa wersja porozumienia uwzględniająca dokonane zmiany.
Prosimy tych z Państwa, którzy otrzymali od nas podpisane porozumienie, jedynie o poinformowanie rodziców, jakie pozycje należy wypełnić w konkretnym zeznaniu podatkowym. Przypominamy, że we wskazanych niżej pozycjach należy wpisać numer KRS Fundacji „Rodzice Szkole” a więc 0000268115 oraz wypełnić rubrykę „cel szczegółowy”, czyli wskazanie, której rady rodziców i z jakiej placówki dotyczy odpis 1% podatku.

I tak:

w PIT-28: nr KRS jest w poz. 139 a cel szczegółowy – w poz. 141
w PIT-36: nr KRS jest w poz. 415 a cel szczegółowy – w poz. 417
w PIT-36L: nr KRS jest w poz. 141 a cel szczegółowy – w poz. 143
w PIT-37: nr KRS jest w poz. 123 a cel szczegółowy - w poz. 125
w PIT-38: nr KRS jest w poz. 52 a cel szczegółowy - w poz. 53
w PIT-39: nr KRS jest w poz. 48 a cel szczegółowy – w poz. 50


Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”