logofundacji

II Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W pięknej Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 14 grudnia br. II Wielkopolska Regionalna Konferencja Rad Rodziców, której organizatorami byli: Fundacja „Rodzice Szkole”, Wojewoda Wielkopolski i i Wielkopolski Kurator Oświaty. Ponad 150 przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół z woj. wielkopolskiego bardzo aktywnie uczestniczyło w dyskusji - dotyczącej gospodarki finansowej rad rodziców i współpracy dyrektorów szkół, jako liderów lokalnych środowisk oświatowych, z radami rodziców- potwierdzając kolejny raz potrzebę szerokiej debaty publicznej na temat miejsca i roli rodziców w polskim systemie oświaty.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"

Materiały:

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty - wczoraj, dziś, jutro

Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców

Gospodarka finansowa rad rodziców

Ulotka