logofundacji

II Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się 3 grudnia br. II Lubelska Regionalna Konferencja Rad Rodziców zorganizowana przez Fundację „Rodzice Szkole” i Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ponad 250 przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów szkół, którzy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych dotarli z najbardziej odległych miejscowości woj. lubelskiego, z zainteresowaniem wysłuchało wystąpień prelegentów (patrz program konferencji) i uczestniczyło w bardzo ciekawej dyskusji dotyczącej przede wszystkim, gospodarki finansowej rad rodziców. Na podkreślenie zasługuje fakt , że zarówno otwierająca konferencję Lubelska Kurator Oświaty p. Teresa Misiuk, jak i podsumowujący ją Lubelski Wicekurator Oświaty p. Eugeniusz Pelak wskazali na znaczącą rolę rodziców w tworzeniu nowoczesnej szkoły co wyraźnie wpisuje się w politykę oświatową obecnej ekipy MEN.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole"

Materiały:

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty - wczoraj, dziś, jutro

Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców

Gospodarka finansowa rad rodziców

Ulotka