logofundacji

Szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców

Szkoła musi wychowywać zgodnie z wolą rodziców - to słowa wypowiedziane przez p. Annę Zalewską, Ministra Edukacji Narodowej na otwarcie III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców, która odbyła się 24 listopada br. Głównymi tematami spotkania były sprawy wychowania w duchu wspólnych dla środowiska szkolnego wartości oraz problematyka dotycząca gospodarki finansowej rad rodziców. Wygłoszone prelekcje zainicjowały - wśród przybyłych z całego kraju przedstawicieli rad rodziców - bardzo ciekawą i ożywioną dyskusję, pokazującą rosnące z roku na rok zainteresowanie rodziców życiem szkół ich dzieci oraz sytuacją w polskiej oświacie. Cieszymy się z poparcia oczekiwań rodziców przez Minister Edukacji Narodowej i dziękujemy p. Annie Zalewskiej za wypowiedziane słowa oraz wsparcie organizacji tej ważnej, dla budowania aktywności obywatelskiej, konferencji.

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Felieton portalu wpolityce.pl