logofundacji

II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców

W pięknej, nowo wybudowanej, Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy, odbyła się 22 listopada br. II Kujawsko-Pomorska Regionalna Konferencja Rad Rodziców. Konferencja - wpisująca się w cykl podobnych spotkań, które w roku szkolnym 2018/2019 zostaną zorganizowane się we wszystkich województwach - miała na celu przybliżenie jej uczestnikom najważniejszych spraw związanych z codzienną pracą rad rodziców, w tym przede wszystkim dotyczących:
- gospodarki finansowej rad rodziców,
- tworzenia programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego.


Bardzo ciekawe prelekcje, zapoczątkowane wystąpieniem P. Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, spotkały się z wielkim zainteresowaniem ponad 150 rodziców i wywołały ożywioną dyskusję, potwierdzającą coraz większe ich zainteresowanie życiem szkół własnych dzieci.
Za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu zaplecza organizacyjnego konferencji gorąco dziękujemy Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorium Oświaty oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Bydgoszczy.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Materiały:

Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie oświaty - wczoraj, dziś, jutro

Dyrektor szkoły – partner i sojusznik rady rodziców

Gospodarka finansowa rad rodziców

Ulotka