logofundacji

Uczniowskie staże w Grecji

Fundacja „Rodzice Szkole” - w ramach programu POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) - kolejny raz uczestniczy w realizacji, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, projektu: Staże w Europie – szansą poznania specyfiki działania firmy europejskiej 2. Jego głównym celem jest podwyższanie kwalifikacji uczniów szkół zawodowych oraz zdobywanie przez nich nowych doświadczeń dotyczących systemów edukacji różnych państw europejskich.
Projekt - realizowany w Zespole Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie oraz w Technikum Mechanicznym nr 5 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie – obejmuje, w roku bieżącym, 40 uczniów: 15 techników-ekonomistów, 5 techników obsługi ruchu turystycznego i 20 techników-informatyków. W listopadzie wyjeżdżają oni do Grecji, gdzie będą doskonalić swoje umiejętności zawodowe i poznawać antyczną kulturę. Wiosną 2019 roku wyjedzie następna czterdziestka.
Powyższym działaniem nasza fundacja wyraźnie wpisuje się w bardzo ważny element reformy oświaty, jakim jest odbudowa rangi szkolnictwa zawodowego i przygotowanie polskich uczniów do wchodzenia na europejskie rynki pracy.

Julia Starzyńska
Koordynator Projektu