logofundacji

Tęczowy Piątek

W niektórych szkołach publicznych zapowiedziano zorganizowanie w dniu 25 października br. tzw. Tęczowego Piątku. Zwracam uwagę, że jest to kolejna okazja, aby sprawdzić czy zapis art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe – zobowiązujący do uzyskania, dla tego typu akcji, pozytywnej opinii rady rodziców - jest realizowany w życiu codziennym szkół.

Jeżeli jakiś dyrektor podjął decyzję o zorganizowaniu tzw. Tęczowego Piątku
z pominięciem procedur, to znaczy, że złamał prawo oświatowe, a pojawiające się na terenie szkoły jakiekolwiek ulotki i materiały muszą być zgłoszone do kuratorów oświaty, aby można było ocenić ich zgodność z podstawą programową - powiedziała Anna Zalewska minister edukacji narodowej, dodając iż: przepisy prawa oświatowego, jak również podstawy programowe są tak skonstruowane żeby szkoła była neutralna.
Fundacja „Rodzice Szkole”, od lat dążąc do zapewnienia rodzicom znaczącego wpływu na życie szkół ich dzieci i nie odnosząc się do strony merytorycznej akcji Tęczowy Piątek, wyraża satysfakcję ze zwrócenia przez władze oświatowe uwagi na stronę formalną tego procesu.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”