logofundacji

Ministerialny poradnik dla rad rodziców - polemika

Wydany we wrześniu przez MEN  poradnik „Rady  Rodziców- kompetencje i zasady działania”, spotkał się z wielkim zainteresowaniem dyrektorów szkół i rad rodziców, budząc jednocześnie szereg wątpliwości i pytań (m. in. napływających do naszego Punktu Konsultacyjnego).
Opinię  Fundacji „Rodzice Szkole”  dotyczącą zawartych w poradniku treści,  przedstawia, w załączonym felietonie, Wojciech Starzyński.
Szerzej o  gospodarce finansowej  rad rodziców będziemy rozmawiali, w roku szkolnym 2018/2019,  na 16 Regionalnych Konferencjach Rad Rodziców, do udziału w których gorąco zachęcamy.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

Felieton Pana Prezesa Wojciecha Starzyńskiego (pdf)