logofundacji

Regionalne Konferencje Rad Rodziców

Fundacja „Rodzice Szkole”, wspólnie z Kuratorami Oświaty, organizuje - w roku szkolnym 2018/2019 - 16 Regionalnych Konferencji Rad Rodziców poświęconych działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
- gospodarkę finansową rad rodziców,
- tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
- współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.
II Mazowiecka Regionalna Konferencja Rad Rodziców
- program
- kwestionariusz zgłoszeniowy
 
II Kujawsko – Pomorska Konferencja Rad Rodziców
- program
- kwestionariusz zgłoszeniowy