logofundacji

Spotkanie rozpoczynające projekt „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich”

W związku z rozpoczęciem realizacji wieloletniego programu „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” w dniu 18.09 br. w siedzibie Fundacji „Rodzice Szkole” odbyło się inicjujące spotkanie zespołów realizujących program.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci z zakresu prawa, czynni i wieloletni działacze rad rodziców oraz specjaliści z zakresu edukacji.

Spotkanie poprowadził Wojciech Starzyński przedstawiając cele oraz ramy programu. Następnie w trakcie dyskusji skrystalizowały się główne obszary tematyczne publikacji i projektów zmian systemowych mających powstać w trakcie realizacji.

Program „Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich” ma zasięg ogólnopolski i jest realizowany od  września 2018  końca 2019 roku dzięki wsparciu m.in. Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.