logofundacji

Spotkanie z Kuratorami Oświaty

W dniu 23 sierpnia br. Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” spotkał się z 16 Kuratorami Oświaty i przedstawił plany działalności  naszej fundacji na lata 2018/2019, w tym przede wszystkim dotyczące  projektów:
- Szkoła miejscem kreowania postaw obywatelskich
- Muzycy dla Niepodległej
- Niepodległe Nutki
Uzgodniono zasady  współpracy przy ich realizacji  oraz  rozmawiano o roli rodziców i rad rodziców  w budowaniu nowoczesnego systemu edukacji,  podkreślając, że jest ona wyraźnie dostrzegana i doceniana w polityce oświatowej obecnej ekipy MEN i Kuratorów Oświaty.

Ważnym akcentem spotkania, była  dyskusja nt.  promocji w  szkolnych programach  kształcenia i wychowania  wartości zgodnych  z oczekiwaniami rodziców. Wojciech Starzyński zadeklarował   aktywne działania w tym zakresie, o czym szerzej będziemy informowali już wkrótce.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”