logofundacji

1 % dla Twojej szkoły

Szanowni Państwo,
skończyliśmy  rozliczanie programu 1 % dla Twojej szkoły.  W roku 2017 wzięło w nim udział 69 rad rodziców z całej Polski.  Z tytułu zgromadzonych środków (pochodzących z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016) przekazaliśmy do ww. rad 101.416,74 zł.

Pozostałe, do dyspozycji Fundacji „Rodzice Szkole”, środki w wysokości 38.369,32 zł. przeznaczyliśmy na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, w ramach którego udzieliliśmy  ponad 800 porad i opinii dla rad rodziców oraz na przygotowanie programu: Szkoła  miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania  kapitału społecznego kraju (więcej informacji na ten temat zamieszczamy na naszych stronach internetowych).
Wszystkim Państwu serdecznie gratuluję ciesząc się, że dzięki naszemu programowi i przede wszystkim Państwa  własnej aktywności,  uzyskaliście możliwość znacznego wsparcia finansowego szkół Waszych dzieci. Jednocześnie gorąco dziękuję za umożliwienie Fundacji „Rodzice Szkole” realizację  planów, które jak sadzę dobrze służyły i będą nadal służyć  polskiej oświacie.
Zachęcając do zacieśniania naszej współpracy, szczególnie przy realizacji programu: Szkoła  miejscem kreowania postaw obywatelskich i powiększania  kapitału społecznego kraju,
Życzę wszystkim uczestnikom akcji 1 % dla Twojej szkoły pięknych wakacji, wspaniałego wypoczynku i nabrania sił do dalszej pracy pro publico bono w roku szkolnym 2018/2019.

Z wyrazami szacunku
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”