logofundacji

Rada rodziców będzie uczestniczyć ocenie pracy nauczycieli

Z wielką przyjemnościa  informuję, że postulat Fundacji "Rodzice Szkole" - (pisaliśmy o tym - w dniu 9 kwietnia br. - w felietonie: Kto powinien oceniać pracę nauczycieli?) - aby w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej znalazł się zapis jednoznacznie wskazujący, że przedstawiciel rady rodziców jest członkiem zespołu oceniającego pracę nauczyciela i dyrektora szkoły został uwzględniony.
Powyższa decyzja p. Minister Anny Zalewskiej  wskazuje, że:
1. warto i należy uczestniczyć w procesie legislacyjnym i zgłaszać propozycje konkretnych rozwiązań,
2. obecna ekipa MEN rozumie jak ważną rolę w oświacie  mają do spełnienia rodzice i  wspiera wszelkie działania zmierzające do wyposażenia ich w realną możliwość oddziaływania na życie szkół własnych dzieci.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji "Rodzice Szkole"