logofundacji

„Matki Niepokornych” w Godzieszach Wielkich

W dniu  6 czerwca br. w  Zespole  Szkół  nr 1  w Godzieszach Wielkich miało miejsce  piękne wydarzenie: otwarcie wystawy Matki Niepokornych.
Wyjątkową oprawę dla tej uroczystości stworzył, przygotowany przez uczniów, program artystyczny przybliżający  najlepsze wzory polskiego patriotyzmu, a atmosfera spotkania - pełna radości i autentycznego  zaangażowania wszystkich uczestników  w budowę swojej  małej Ojczyzny” -   pokazała środowisko  mogące być wzorem dla każdej szkoły i gminy w naszym kraju.
Jestem przekonany,  że wystawa „Matki Niepokornych” to pomnik trwalszy od spiżu - postawiony  tysiącom, często bezimiennych,  matek i  przypominający jak wielką rolę w odzyskaniu niepodległości odegrały polskie kobiety i jak wiele zawdzięczamy matkom, które - dzieci swoje oddały w służbę dobru- okazując, w chwilach trudnych,  serca pełne siły, miłości i wiary.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”