logofundacji

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Okres konkursów na stanowisko dyrektora szkoły to czas, w którym pojawia się szereg pytań ze strony rad rodziców dotyczących ich roli i działań formalnych w tym procesie. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym pytaniom zamieszczamy felieton Wojciecha Starzyńskiego i opinię Fundacji w sprawie zgłoszonej przez jedną z rad rodziców. Mamy nadzieję, że powyższe materiały ułatwią Państwu przygotowanie się i aktywne uczestnictwo w pracach komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół. 

Konkurs na dyrektora - felieton

List do Kłomnic 

 

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”