logofundacji

1% dla rady rodziców

W październiku 2017 roku weszła w życie ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W środowiskach organizacji pozarządowych prace nad nią wywołały ożywioną dyskusję, ujawniającą zdecydowaną polaryzację poglądów, co do stanu rozwoju tego sektora życia publicznego i roli, jaką w jego budowie może i powinno odgrywać państwo (szczególnie administracja rządowa).
Osobiście wielokrotnie zwracałem uwagę na bardzo niski w Polsce poziom kapitału społecznego oraz słabość większości organizacji obywatelskich, w tym na trudności na jakie one napotykają przy gromadzeniu środków finansowych, niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności.  Przytoczona ustawa stwarza nadzieję na zmianę powyższej sytuacji i autentyczne pobudzenie aktywności społecznej.
Doświadczenia Fundacji „Rodzice Szkole” wskazują, że najlepszym miejscem do powiększania kapitału społecznego są szkoły, na terenie których spotyka się kilkanaście milionów obywateli (rodziców, nauczycieli, pracowników administracji publicznej i uczniów), a ważnym czynnikiem   prowadzącym do zrównoważonego rozwoju organizacji pozarządowych, w tym rad rodziców, powinno być umożliwienie im gromadzenia środków finansowych z odpisu 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozwiązanie zaproponowane przez Fundację „Rodzice Szkole” spotkało się z życzliwym zainteresowaniem kierownictwa Narodowego Instytutu Wolności i deklaracją wsparcia procesów legislacyjnych przez Instytut Ordo Iuris.
Uwzględniając powyższe rozpoczynamy prace nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw umożliwiającą pozyskiwanie przez rady rodziców 1% od podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie rozwiązania pozwolą na decentralizację środków uzyskiwanych z odpisu 1% od podatku dochodowego i radykalnie zmienią podmiotowość rad rodziców.
Osoby zainteresowane powyższą problematyką zachęcamy do zgłaszania swoich uwag i propozycji. Czekamy na Państwa listy, opinie oraz deklaracje współpracy pod adresem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i pod telefonem: 602 694 951.


Po wstępnym przygotowaniu projektów rozwiązań prawnych planujemy zorganizowanie jesienią 2018 roku Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców poświęconej powyższej tematyce. Już teraz zapraszamy na nią wszystkie środowiska rodzicielskie, dla których priorytetem w działalności jest  rozwój społeczeństwa obywatelskiego, demokratyzacja polskiej oświaty i wzmacnianie pozycji rodziców na terenie szkół własnych dzieci.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”