logofundacji

Fundacja „Rodzice Szkole” organizatorem praktyk zagranicznych

W listopadzie 2017 roku Fundacja „Rodzice Szkole” zorganizowała, w ramach programu Erasmus +,    dla uczniów Zespołu Szkół nr 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie i Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jerzego Siwińskiego w Legionowie
2-tygodniowe praktyki w Grecji . Wzięło w nich udział 40 uczniów i 6 nauczycieli.  Wyjazd służył  poznaniu  greckiej  branży hotelarsko - turystycznej oraz nawiązaniu kontaktów z przyszłymi partnerami zawodowymi. W ocenie uczestników było to   bardzo ciekawe doświadczenie, które na pewno ułatwi  absolwentom w/w szkół znalezienie  interesującej  i atrakcyjnej finansowo pracy. Kolejna grupa 40 uczniów wyjedzie do Grecji w kwietniu tego roku. Chcemy również podobny program zrealizować  w roku 2018/2019.
Ta nowa forma działalności naszej fundacji, jest wyraźnym wsparciem polityki oświatowej państwa zmierzającej do stworzenia silnego sektora szkolnictwa branżowego (zawodowego)  oraz - oprócz   poszerzania umiejętności zawodowych uczniów -  ma na celu przybliżenie im  historii i kultury greckiej, będącej  ważnym elementem budowania wspólnej tożsamości europejskiej.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”