logofundacji

Konferencja w Kłomnicach

Z inicjatywy p. Piotra Krzemińskiego Przewodniczącego rady rodziców Szkoły Podstawowej w Kłomnicach / k. Częstochowy,  16 stycznia  br. odbyła się konferencja:  Rada rodziców - ważny partner w życiu szkoły. Uczestniczyło w niej ponad 30 przedstawicieli rad rodziców i dyrektorów  szkół z gminy Kłomnice oraz wójt  p. Piotr Juszczyk.
W trakcie konferencji Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w wykładzie:  Miejsce i rola rad rodziców w polskim systemie  oświaty – wczoraj, dziś jutro,  podkreślił wielką rolę jaką  odegrali rodzice w budowie nowoczesnego systemu oświaty w III RP, oraz przedstawił plany związane z dalszym rozwojem tego ruchu.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudziło wystąpienie p. Mirosławy Grzemby – Wojciechowskiej, wieloletniego dyrektora SP nr 5 w Poznaniu, która w sposób nadzwyczaj interesujący wskazała na znaczenie   dyrektora szkoły, jako  partnera i sojusznika rodziców w budowaniu oświaty obywatelskiej.


Ożywiona dyskusja i oceny  oraz opinie uczestników -   przekazane m.in. w  przygotowanej przez Fundację „Rodzice Szkole” ankiecie ewaluacyjnej -   wskazały na potrzebę tego typu spotkań, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów działania rad rodziców, w tym prowadzenia przez nie przejrzystej, zgodnej z obowiązującym prawem, gospodarki finansowej.
Dziękując inicjatorom i organizatorom  konferencji  za zaproszenie, a  licznie przybyłym uczestnikom  za aktywny udział  Wojciech Starzyński zadeklarował stałą współpracę
i pomoc we wszystkich sprawach dotyczących kłomnickich szkół i polityki oświatowej państwa.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”