logofundacji

Czy jest zgoda rodziców na Tydzień Konstytucyjny?

Zamieszczamy list Prezesa Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w sprawach dotyczących prawa rodziców do opiniowania działań na terenie szkół stowarzyszeń lub innych organizacji zachęcając rady rodziców i dyrektorów szkół do jego lektury.

Krzysztof Zuba

Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”

 

Warszawa, 2017-11-06

Panie i Panowie

Kuratorzy Oświaty

Szanowne Panie, Szanowni Panowie,

w listopadzie 2017 roku Stowarzyszenie im . Prof. Zbigniewa Hołdy, kontynuując realizację projektu Tydzień Konstytucyjny, rozpoczęło jego IV edycję.

Jak piszą organizatorzy: „Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. [.. ] W ramach Tygodnia Konstytucyjnego chcemy promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi”.

Fundacja „Rodzice Szkole”, która inicjuje, organizuje i monitoruje różnorakie działania na rzecz poszerzenia aktywności obywatelskiej wszystkich uczestników życia szkolnego, zwraca uwagę, że prowadzenie tego typy działań na terenie szkół wymaga, zgodnie z zapisem art. 86 ust 2 ustawy Prawo oświatowe, pozytywnej opinii (a więc praktycznie zgody) rady rodziców. Będziemy zobowiązani za przypomnienia przez Kuratoria Oświaty o tym obowiązku wszystkim dyrektorom szkół i radom rodziców.

Więcej informacji o stowarzyszeniu im. Prof, Zbigniewa Hołdy i sygnalizowanym projekcie można znaleźć pod adresem: http://stowarzyszenieholda.pl/iv-edycja-tygodnia-konstytucyjnego/

Z wyrazami szacunku

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Do wiadomości:
Pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej