logofundacji

Folder dla rodziców

Realizując przyjętą w 2015 roku strategię zwiększania świadomości rodziców w zakresie ich praw oraz obowiązków w szkołach, Fundacja „Rodzice Szkole” przygotowała broszurę Rodzice w szkole. Co każdy rodzic powinien wiedzieć. Zawiera ona podstawowe informacje na temat organizacji szkoły, roli poszczególnych organów oraz zestaw kluczowych informacji dotyczących rad rodziców - sposobu powoływania, najważniejszych kompetencji oraz usadowienia w strukturze szkoły.
Wsparcie dla idei szkoły społecznej, opartej na partnerskiej współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego, zadeklarowała również pani  Minister Anna Zalewska, dołączając do materiału list skierowany do wszystkich rodziców.

Materiał w formie papierowej zostanie przekazany przez Kuratorów Oświaty, za pośrednictwem Dyrektorów Szkół, wszystkim rodzicom uczniów klas I szkół podstawowych, którzy swoją wieloletnią przygodę ze szkołą rozpoczynają w tym roku szkolnym. Załączoną wersję elektroniczną prosimy wykorzystać do szerokiej promocji praw i obowiązków rad rodziców.
Fundacja „Rodzice Szkole” ma nadzieję, że inicjatywa ta przyczyni się do większego zaangażowania rodziców w życie szkół naszych dzieci.

Katarzyna Styczyńska
Fundacja „Rodzice Szkole”

Załącznik: Folder dla rodziców