logofundacji

Nowy Rok Szkolny - rokiem wyzwań i oczekiwań

Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie!
Rok szkolny 2017/2018 rozpoczynamy wielką, od dawna, przez znaczną część społeczeństwa, oczekiwaną, reformą polskiego systemu edukacji. Jej realizacja stanowi wyzwanie dla wszystkich uczestników życia szkolnego, mających świadomość, że od poziomu wychowania i wykształcenia młodego pokolenia zależy zbudowanie Polski na miarę wyzwań XXI wieku.
Zachęcamy, aby w dniu, w którym zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek spojrzeć w przyszłość i zastanowić się nad rolą, jaką każdy z nas – w budowaniu nowoczesnej oświaty - może i powinien spełniać.
Życzymy - rodzicom, nauczycielom, pracownikom administracji oświatowej, a przede wszystkim uczniom - wielu sukcesów prowadzących do harmonijnego rozwoju wszelkich talentów umysłu ducha i ciała.


Barbara Robakiewicz               Wojciech Starzyński
Przewodnicząca Rady               Prezes Zarządu
Fundacji „Rodzice Szkole”