logofundacji

List Ministra Edukacji Narodowej

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym minister Anna Zalewska  skierowała do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów list, w którym m.in. pisze:

Pragnę podkreślić, jak ważną częścią społeczności szkolnej są rodzice. Zaangażowanie z ich strony stanowi nieocenione wsparcie dla nauczycieli oraz wychowawców. Pomaga w realizacji celów oraz zadań edukacyjno-wychowawczych. Dobra współpraca na linii szkoła–rodzice wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa i ułatwia rozwiązywanie trudnych sytuacji. Życzę rodzicom, aby wspierali rozwój swoich dzieci. Dając im dobry przykład, będą dla nich podporą w trudnych momentach. Jestem przekonana, że taka aktywność szybko przełoży się na liczne sukcesy dzieci.

Te słowa to  kolejny sygnał ze strony obecnej ekipy MEN wskazujący na docenienie roli jaką
w procesie edukacji własnych dzieci powinni odgrywać rodzice i wyraźne wskazanie, że warunkiem  zbudowania systemu oświaty odpowiadającego najwyższym europejskim i światowym standardom jest ich partnerskie  włączenie w życie szkolne.
 
Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Więcej: List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli, Rodziców i Uczniów