logofundacji

Mazowiecka reforma edukacji

23 marca br. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zorganizowała konferencję poświęconą szansom i zagrożeniom jakie przynosi reforma  oświaty. Wśród zaproszonych  panelistów  był Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”, który – polemizując
z wiceprezydentem Warszawy, p. Włodzimierzem Paszyńskim - wyraźnie wskazał na potrzebę głębokich zmian w polskim systemie edukacji, w tym na konieczność kompleksowej reformy szkolnictwa zawodowego.
W bardzo interesującej dyskusji większość samorządowców (mazowieckich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) poinformowało o zakończeniu prac nad tworzeniem nowej sieci szkół,  podkreślając jednocześnie,  że proces ten przebiega przy dobrej współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty .

Maria Szpilowska
Wiceprezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”