logofundacji

Szkolnictwo wyższe przed radykalnymi zmianami

Prezentacją trzech projektów ustaw, przygotowanych przez trzy grupy ekspertów,  wicepremier Jarosław Gowin  zainaugurował,  w dniu 1 marca br.,  dyskusję  na temat  niezbędnych zmian w polskim szkolnictwie wyższym. Odbywająca  się, w wypełnionej do ostatniego miejsca auli Politechniki Warszawskiej, konferencja była  pierwszym etapem prac  nad przygotowaniem rządowego projektu ustawy  „Prawo o szkolnictwie wyższym”.

Jako uczestnik spotkania, w rozmowie z kilkoma pracownikami  Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwróciłem uwagę, na potrzebę zdecydowanych zmian w systemie kształcenia nauczycieli,
a także na niebezpieczeństwo zepchnięcia  nauk humanistycznych,  kosztem nauk ścisłych i biologicznych,  do „drugiej ligi”. Mając nadzieję, że znajdziemy rozwiązania niweczące te zagrożenia i wprowadzające  polską naukę i polskie uczelnie do czołówki uniwersytetów światowych zachęcam do  włączenie się w prowadzoną debatę.

Wojciech Starzyński
Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”