logofundacji

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”

Przekaż 1 % Fundacji „Rodzice Szkole”
wpisując do rocznego rozliczenia podatkowego PIT numer:
KRS: 0000268115

Fundacja „Rodzice Szkole”:

- rozwija współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego: rodziców i ich reprezentantów - rad rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół , uczniów oraz samorządów terytorialnych,
- poszerza wiedzę oraz świadomość rodziców w zakresie ich praw w szkole,
- prowadzi szeroki lobbing wśród polityków dla poprawiania sytuacji rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty.

Nasza codzienna działalność, to wspieranie rodziców za pomocą :

- Punktu Konsultacyjnego,
- 2 portali internetowych zawierających podstawowe informacje, regulacje oraz wiadomości z zakresu funkcjonowania rodziców i rad rodziców w szkołach,
- organizacji konferencji i szkoleń z udziałem rad rodziców,
- aktywnej obecności wszędzie tam, gdzie tworzona jest nowa rzeczywistość szkolna, dla   obrony interesów rodziców na terenie szkół ich dzieci.
Łączymy wyrazy szacunku
Rada i Zarząd Fundacji „Rodzice Szkole”


Warszawa, marzec 2017 r.

Szczegółowe informacje o działalności Fundacji „Rodzice Szkole” znajdują się na stronach internetowych: www.radyrodzicow.pl oraz www.rodziceszkole.edu.pl