logofundacji

Posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”

W dniu 8 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Fundacji „Rodzice Szkole”, w trakcie którego:
1. na wniosek Przewodniczącej Rady p. Barbary Robakiewicz uzupełniono skład Rady Fundacji o:
p. Grażynę Kornet - mgr pedagogiki specjalnej, wieloletniego współpracownik STO i Fundacji „Rodzice Szkole”
p. Wojciecha Arkuszewskiego – posła na Sejm I, II i III kadencji, szefa Gabinetu Politycznego Premiera Jerzego Buzka
p. prof. dr hab. Antoniego Kamińskiego – socjologa, członka Narodowej Rady Rozwoju, Przewodniczącego Kuratorium Fundacji Konkursu Pro Publico Bono
p. prof. dr hab. Mieczysława Ozorowskiego – Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
p. dr hab. Andrzeja Waśko – profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Doradcę Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
2. na wniosek Prezesa Zarządu p. Wojciecha Starzyńskiego poszerzono skład Zarządu Fundacji o p. Katarzynę Styczyńską,
3. znowelizowano statut Fundacji wprowadzając do niego zapisy umożliwiające prowadzenie przez Fundację działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4. zatwierdzono roczne sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016 i roczne sprawozdanie finansowe Fundacji za rok 2016,
5. udzielono absolutorium Zarządowi Fundacji „Rodzice Szkole” za rok 2016,
6. zatwierdzono roczny plan finansowy Fundacji „Rodzice Szkole” na rok 2017.

Krzysztof Zuba
Rzecznik Prasowy Fundacji „Rodzice Szkole”