logofundacji

E-uzależnienia oraz System Informacji Oświatowej widziane oczami NIK

Dwa ostatnie posiedzenia Sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży poświęcono ważnym sprawom z zakresu szeroko rozumianej edukacji oraz wychowania.
W dniu 25 stycznia zaprezentowany został raport NIK dotyczący przeciwdziałaniu e-uzależnieniu dzieci i młodzieży. Do jego lektury w całości gorąco zachęcam. W dokumencie, obok pokazania wagi oraz zakresu zjawiska, wskazano na następujące potrzeby rozwiązań systemowych:
• wypracowanie wystandaryzowanych narzędzi diagnozy uzależnienia na potrzeby zarówno poradni pedagogiczno-psychologicznych, pedagogów, nauczycieli jak i rodziców;
• stworzenie centralnych wytycznych do wykorzystania w budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkół tak, aby odpowiadały one na rzeczywiste problemy pojawiające się w danym roku szkolnym, w danym środowisku szkolnym, w szczególności dotyczące zjawiska e-uzależnienia;
• podkreślono konieczność współpracy nauczycieli z rodzicami w zakresie profilaktyki, diagnozy oraz rozwiązywania problemów e-uzależnień, m. in. w ramach budowania programów wychowawczo-profilaktycznych.

26 stycznia 2017 roku Komisja zajęła się opracowaniem NIK poświęconym Systemowi Informacji Oświatowej. Najważniejsze z punktu widzenia rodziców wydaje się zauważenie podczas dyskusji potrzeby częściowego udostępnienia zasobów Systemu rodzicom. Ułatwiłoby ono chociażby weryfikację poszczególnych szkół w obliczu decyzji o wyborze szkoły.     
Zgłoszony przez Fundację „Rodzice Szkole” postulat o włączenie adresu mailowego rad rodziców do SIO, spotkał się zarówno ze zrozumieniem MEN. Takie rozwiązanie na pewno uniezależniłoby możliwości bezpośredniego kontaktu z radami rodziców od dyrektora szkoły oraz sekretariatu.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”