logofundacji

1% dla Twojej szkoły - Twojej Rady Rodziców

Na wniosek współpracujących z Fundacją „Rodzice Szkole” środowisk oświatowych prowadzimy program: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły.

Program umożliwia pozyskiwanie przez rady rodziców środków na dofinansowanie wskazanych przez rodziców projektów edukacyjnych oraz doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół, do których uczęszczają ich dzieci.

Proponujemy zawieranie porozumień, w ramach których środki z odpisu 1% od podatku dochodowego osób fizycznych zostaną - za pośrednictwem Fundacji „Rodzice Szkole”, Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS: 0000268115 – przekazane na rzecz danej rady  rodziców.

Załączając formularz Porozumienia zwracamy uwagę, że 75% uzyskanych tą drogą funduszy zostanie przekazane do bezpośredniej dyspozycji Rady Rodziców, a 25% wykorzystane  na przeprowadzenie przez Fundację „Rodzice Szkole” -  dla środowisk wskazanych przez tę Radę Rodziców - konferencji, szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie Państwa szkoły w materiały edukacyjno-informacyjne, dotyczące współpracy wszystkich jej organów (rady rodziców, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i samorządu uczniowskiego, terytorialnego).

Dzięki temu nastąpi połączenie dwóch ważnych elementów budowania szerokiego ruchu rad rodziców, działających na rzecz narodowej edukacji:

  • poszerzanie wiedzy na temat miejsca i roli rodziców i rad rodziców w polskim systemie oświaty oraz związanych z tym ich praw i obowiązków

  • gromadzenie środków finansowych, niezbędnych do realizacji ww. celów.

Zainteresowane rady rodziców prosimy o wypełnienie załączonego formularza Porozumienia i przesłanie w dwóch egzemplarzach do biura Fundacji. Po ich otrzymaniu odeślemy jeden egzemplarz podpisany przez upoważnionego członka Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” i zamieścimy informację o środowisku, które na tę formę pozyskiwania środków finansowych się zdecydowało na naszej stronie internetowej (oczywiście po uprzednim wyrażeniu zgody przez Radę Rodziców).

We wszystkich sprawach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt drogą mailową (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczną: 602 694 951.

Z wyrazami szacunku

 Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”

Załączniki:

Formularz porozumienia (doc)

Apel do środowiska szkolnego (doc)

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2019 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2018):

1. Rada RodzicówSzkoły podstawowej nr 273 w Warszawie
2. Rada Rodziców Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach
3. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej jm J. Korczaka w Żołędowie
4. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej
5. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 80 w Warszawie
6. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrołęce
7. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Nadmie
8. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łubnie Szlacheckimn
9. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Siekierkach Wielkich
10. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 we Wrocławiu
11. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu Zdroju
12. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 79 w Gdańsku
13. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wierzbnie
14. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 20 w Sosnowcu
15. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Maksymilianowie
16. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu
17. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyślu
18. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Stargardzie
19. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Żyrardowie
20. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie
21. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni
22. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dziewierzewie
23. Rada Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubszy
24. Rada Rodziców I Społecznej Szkoły Podstawowej w Zgierzu
25. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim
26. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 22 w Dąbrowie Górniczej
27. Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
28. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 11 w Łodzi
29. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu
30. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Gdyni
31. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Szówsku
32. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Adamowiźnie
33. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Świątnikach Górnych
34. Rada Rodziców Zespołu Szkół nr 3 w Pabianicach
35. Rada Rodziców Przedszkola Gminnego w Kotuni
36. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach
37. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 5 w Katowicach
38. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 35 w Gdyni
39. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu
40. Rada Rodziców Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu
41. Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Ostrołęce
42. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Wólce Domaszewskiej
43. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Lesznie
44. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2018 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2017:  zebrano: 114 969,67 zł, przekazano dla rad rodziców: 86 227,25 zł).

1. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Górniczej
2. Szkoła Podstawowa w Ostrołęce
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Tarnowskiej
4. Zespół Szkół w Godzieszach
5. Szkoła Podstawowa w Brochowie
6. Szkoła Podstawowa w Subkowach
7. Zespół Szkół Technicznych w Jeleniej Górze
8. Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdyni
9. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
10. Szkoła Podstawowa nr 10 w Gdyni
11. Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
12. Szkoły Podstawowej nr 7 w Sochaczewie
13. Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
14. Szkoła Podstawowa w Łomnie
15. Szkoła Podstawowa w Wierzbnie
16. XVI Liceum Ogólnokształcące w Warszawie
17. Szkoła Podstawowa nr 28 w Opolu
18. Szkoła Podstawowa w Dziewierzewie
19. Szkoła Podstawowa w Łubnie Szlacheckim
20. Szkoła Podstawowa nr 38 w Poznaniu
21. Szkoła Podstawowa w Nadmie
22. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
23. Szkoła Podstawowa w Kiełczewie Smużnym Pierwszym
24. Publiczne Liceum nr VI w Opolu
25. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie
26. Szkoła Podstawowa nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu
27. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
28. Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
29. Szkoła Podstawowa nr 22 w Dąbrowie Górniczej
30. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
31. Szkoła Podstawowa w Przytocznej
32. Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Gdyni
33. Szkoła Podstawowa w Nowej Górze
34. Szkoła Podstawowa nr 13 w Szczecinie
35. Szkoła Podstawowa w Siekierkach Wielkich
36. Szkoła Podstawowa w Lesznie
37. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku
38. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie
39. Szkoła Podstawowa im.M.Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim
40. Szkoła Podstawowa nr 8 w Gdyni
41. Przedszkole w Rudach
42. Szkoła Podstawowa nr 35 w Gdyni

Wykaz rad rodziców biorących udział w programie: „1% dla Twojej szkoły” w roku 2017 (rozliczenie podatku dochodowego za rok 2016; zebrano: 139 786,06 zł, przekazano dla rad rodziców: 101 416,74 zł)

1. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Kielcach
2. Przedszkole w Wyszynie Biała
3. ZSS w Dobiesławiu
4. Gimnazjum nr 1 w Łomiankach
5. Szkoła Podstawowa w Parzewie
6. Zespół Szkół nr 13 w Szczecinie
7. Szkoła Podstawowa nr 11 w Łodzi
8. Szkoła Podstawowa w Daszewicach
9. Szkoła Podstawowa nr 21 w Dąbrowie Grn.
10. Gimnazjum nr 9 w Dąbrowie Grn.
11. Przedszkole Samorządowe w Milanowie
12. ZSP NR 1 w Opolu
13. Szkoła Podstawowa w Kaczorowie
14. Szkoła Podstawowa w Licheniu Starym
16. Szkoła Podstawowa w Nadmie
17. Szkoła Podstawowa w Dzierzgoniu
18. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Kutnie
19. Szkoła Podstawowa nr 84 Poznaniu
20. Zespół Szkól nr 53 w Warszawie
21. Szkoła Podstawowa nr 12 w Rzeszowie
22. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzyniu
23. Zespół Szkół w Dziewierzewiu
24. Zespół Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim
25. Zespół Szkół Ogółn. Nr 5 w Gdańsku
26. Zespół Szkół Publicznych w Łomnej
27. Szkoła Podstawowa w Wasilkowie
28. Szkoła Podstawowa w Bychlewie
29. Szkoła Podstawowa w Michałowicach
30. Szkoła Podstawowa w Rogalinku
31. Szkoła Podstawowa w Tymowie
32. Szkoła Podstawowa nr 18 w Rudzie Sląskiej
33. Zespół Szkół w Majdanie Starym
34. Zespół Szkół nr 5 w Gdyni
35. Zespół Kształcenia i Wych. w Lublewie Gdańskim
36. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance
37. Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Szczawinie Kościelnym
38. Zespól Sportowych Szkół Ogóln. w Gdyni
39. XXV Liceum Ogólnokształcace w Poznaniu
40. Zespół Szkół w Nowej Górze
41. Szkoła Podstawowa w Piekoszowie
42. Przedszkole w Rudach
43. Zespół Szkół w Siekierkach Wielkich
44. LXVIII LO w Warszawie
45. Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu
46. Szkoła Podstawowa w Dziekanowie Leśnym
47. Zespół Szkół nr 8 w Jastrzębiu Zdroju
48. Szkoła Podstawowa w Grzebowilku,
49. Zespół Szkół Specjalnych nr 12 w Katowicach
50. Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
51. Zespół Szkół nr 10 w Gdyni
52. Gimnazjum nr 11 w Gdyni
53. Szkoła Podstawowa im. Batorego w Lesznie
54. Szkoła Podstawowa w Starych Babicach
55. OLPI w Gdańsku
56. Szkoła Podstawowa nr 44 we Wrocławiu
57. Gimnazjum w Czerwonaku
58. Zespół Szkół nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim
59. Szkoła Podstawowa w Lusowie
60. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skarszewach
61. Liceum Ogólnokształcace nr VI w Opolu
62. Szkoła Podstawowa w Kramarzewie
63. Szkoła Podstawowa nr 100 w Warszawie
64. Szkoła Podstawowa nr 12 w Otwocku
65. Szkoła Podstawowa im. M. Kownackiej w Kłodawie
66. Szkoła Podstawowa nr 273 w Warszawie
67. Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
68. SP nr 35 w Gdyni
69. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym