logofundacji

Posiedzenie wspólne Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

W dniach 8-9 grudnia odbyło się posiedzenie połączonych komisji, poświęcone pracom nad ustawami Prawo oświatowe (druk nr 1030).
Dzięki działaniom Fundacji „Rodzice Szkole”, do ustawy zostało wprowadzone zapisy, które w sposób jednoznaczny umożliwiają radom rodziców prowadzenie rachunków bankowych. Miło nam poinformować Państwa, że w toku prac Komisji, Fundacja „Rodzice Szkole” dodatkowo zgłosiła poprawkę, która przepisy dotyczące kont bankowych dla rad rodziców wprowadzi w ciągu 14 dni od daty podpisania nowej ustawy przez Prezydenta RP. Została ona zaakceptowana przez Panią Minister Annę Zalewską oraz przyjęta zdecydowaną większością głosów przez posłów obu komisji.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”