logofundacji

Korzystne zmiany dla rad rodziców w Ustawie Prawo oświatowe

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że dzięki staraniom Fundacji „Rodzice Szkole” w art.  84 ust. 7  ustawy Prawo oświatowe, nad którą toczą się w chwili obecnej prace w Sejmie RP, znalazł się zapis mówiący, że fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. Zapis ten w sposób jednoznaczny porządkuje sprawy, które stanowiły jedną z podstawowych bolączek w funkcjonowaniu wielu rad rodziców. Wierzymy jednocześnie, że będzie on miał korzystny, z punktu widzenia rad rodziców, wpływ na dostępną ofertę banków.
W toku prac sejmowej Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży, Fundacja „Rodzice Szkole” zgłosiła poprawkę do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, na mocy której wyżej wymieniony zapis wszedłby w życie znacznie wcześniej niż 1 września 2017 r., tj. po upływie 14 dni od daty ogłoszenia nowej ustawy, czyli już w styczniu 2017 r.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”