logofundacji

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE RAD RODZICÓW już powołane!

Ogólnopolskie Porozumienie Rad Rodziców stało się faktem. 27 listopada 2016 r., w gościnnych progach Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, miał miejsce historyczny już zjazd założycielski OPRR. 

Zgromadzenie, obok uchwały o powołaniu OPRR, uzgodniło oraz przyjęło statut organizacji, powołało Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz przyjęło Deklarację Programową.

W skład Zarządu weszły następujący delegaci:
Piotr Balcer (delegat Gimnazjum im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu)
Grzegorz Derela (delegat Zespołu Szkół w Zawoni)
Ewa Dulska - Sekretarz (delegat Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach)
Janina Karoń (delegat Szkoły Podstawowej w Olsztynku)
Małgorzata Kojder (delegat Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Śmiglu)
Mariusz Olszewski (delegat Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach)
Olgierd Porębski - Przewodniczący (delegat Zespołu Szkół w Izabelinie)
Beata Słojewska - Skarbnik (delegat Zespołu Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach)
Joanna Szafrańska-Garbacz (delegat Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Międzyrzec Podlaski)

W skład Komisji Rewizyjnej zostali powołani:
Marzena Pawłowicz (delegat Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym im. AK Grupy Kampinos)
Marcin Skowroński (delegat Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie)
Ewa Stelmaszczyk (delegat Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie k. Warszawy)

Wszystkim delegatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz polskiej oświaty.

Katarzyna Styczyńska
Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” ds. OPRR